Zakres wykonywanych usług:

 • badanie lekarskie
 • badanie psychologiczne
 • konsultacja okulistyczna + mesotest + perymetr
 • konsultacja psychiatryczna
 • wydanie zaświadczenia

Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Zakres usług

Obowiązujące przepisy

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • nie mającym ukończonych 21 lat
 • z zaburzeniami psychicznymi
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium RP
 • co, do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Podstawowe akty prawne dotyczące dysponowania bronią:

Badania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń oraz posiadających broń (Dz.U. z 2015r. poz 2210).

Przepisy dotyczące wydania pozwolenia na broń

Kontakt

Rejestrację na kompleksowe badań na broń w Limanowej oraz Nowym Sączu na rok 2022 uruchomimy już w maju.

Umów się na badanie na broń w Limanowej